Företagsfoto Linköping Science Park

Fotograferade porträtt av medarbetarna på Linköping Science Park. Fotograferingen hölls på Dospace Alfa.