Fotografering i Linköping

Eget projekt tillsammans med Johanna där Elsa Beskows saga Solägget gav inspiration!