Porträtt i studio

Företagsfotografering med Inttn:

Fick i uppdrag att fotografera porträtt av härliga Staffan Emanuelsson på Inttn: